Våra
fastigheter

Vi skapar hem där förutsättningarna för ett bra boende är som bäst. Nära kommunikationer och service, naturskönt eller i stenstaden, i områden som ska förnyas, i befintliga bebyggelser som ska förtätas och på mark där ingen förut någonsin bott, men vi vet att det kommer att bli fantastiskt.

Idag koncentrerar vi oss på Stockholmstrakten och Mälardalen där vi har god kunskap om lokala förhållanden och behoven är stora - här behövs 400 000 bostäder de närmaste åren.

Barkaby Veddesta
Barkaby

Arninge stad
Arninge

Tabellen 5
Sollentuna

Sätra centrum
Sätra

Åsnen 4
Årsta

Åsnen 2
Årsta

Skärgårdsskogen
Skarpnäck

Årstafältet 3 & 5
Årsta

Uppsala Nyby
Uppsala

Sköntorpsvägen
Årsta

Befintliga Fastigheter

Åsnen 2
Årsta

Årsta är en dynamisk, växande stadsdel med tydlig egen karaktär och personlighet. Den har vi tagit tillvara på genom att förädla en befintlig verkstadslokal med 111 bostäder, en livsmedelsaffär  en skola och ett stort garage. De första hyresgästerna flyttade in 2018. Kvarteret och huset är en levande och livlig  del av stadsbilden som kompletteras med andra uppförda och planerade Fortis-fastigheter.

Adress: Sköntorpsvägen 27-31, 120 38 Årsta
Byggår: 1960
Renoveringsår: Ombyggnad bostäder och skola 2018
Bostadsyta: 5421 kvm. Fördelat på 111 hyreslägenheter
Lokalyta: 8540 kvm. Används för skolverksamhet och butik
Garage: 4700 kvm

Åsnen 4
Årsta

I det blågröna huset bredvid Åsnen 2 ligger Åsnen 4. Här bor studenter, ungdomar och andra förstagångsboende i 94 trivsamma, mindre lägenheter med gemensam cykelverkstad och Fortis unika egna franchise-koncept Local Work Space och Local Coffe Shop.

Adress: Sköntorpsvägen 27, 120 38 Årsta
Byggår: 2017
Bostadsyta: 2233 kvm
Lokalyta: 107 kvm. Används till Café & co-working space
Beskrivning:  6-våningshus med smålägenheter

Tabellen 5
Sollentuna

I tabellen 5 satsar vi på social och fysisk gemenskap för de boende i våra 156 smålägenheter med café, gemensam gård och utegym, löparbana och bollplan. De studenter som bor här har fri tillgång till WiFi och ett gemensamt studierum. Tabellen 5 ligger nära Malmparken och Sollentuna Centrum.

Adress: Attundagränd 3, 191 61 Sollentuna
Byggår: 2015
Bostadsyta: 4552 kvm, fördelat på 156 studentlägenheter
Lokalyta: 130 kvm
Beskrivning: 8-vånings studentbostadshus.
P-platser: 6 st

Pågående Projekt

Uppsala Nyby

År 2050 är Uppsala en femkärnig stad, uppbyggd kring noder och stråk. Centrum kompletteras med fyra stadsnoder där bostäder blandas med arbetsplatser, service och parker. Längst ett av de planerade livfulla stadsstråken som binder ihop noderna bygger GreenDoor med Fortis som delägare åtta friliggande byggnader i varierande typer, höjder och utbredning för att skapa en kontrastrik och dynamisk miljö. Här lägger vi stor vikt vid husens funktioner i det stora sammanhanget och har höga ambitioner för låg energiförbrukning med viss självförsörjning genom solpaneler. Området rymmer 270 mindre lägenheter. BTA 14.590 m2, BOA 9.772, LOA 115 m2.

Sätra Centrum
Sätra

Att vara en del i förverkligandet av en långsiktig vision är ett ansvarsfullt åtagande.  Fortis är engagerade i stadstutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen där över 4000 bostäder skapas med ett tydligt fokus på social hållbarhet. Vi bidrar med vår kompetens inom detaljplanering med ambitionen att skapa en trygg och inkluderande miljö. Vi planerar att använda våra coworking- café och utegymskoncept för att göra fastigheten levande och ännu mer användbar för området och våra hyresgäster. Taket utrustas med solpanelceller för att minska fastighetens klimatavtryck.

Årstafältet etapp 3
Årsta

Stadens vision är Årstafältet - en plats för möten. Möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park. Variation är ett viktigt ledord och vi bidrar med ett kvarter där  varje trapphus - enhet får en individuell gestaltning och antal våningar för att skapa en känsla av livlig brokighet med olika typer, höjder, former och stilar. Syftet är att locka människor med olika bakgrund, familjesituation och livsstil till den nya stadsdelen. Totalt rymmer kvarteret 165 lägenheter. BTA 21.000 m2, LOA 2100 m2.

Arninge Stad
Arninge

Vi deltar i stadsutvecklingsarbetet  och strukturplanen i samarbete med Täby Kommun och Vasatornet AB för bebyggelse av Arninge Stad vid det nya trafiknavet norr om Stockholm. Bebyggelsen inkluderar allt från stadskvarter till radhus, butiksstråk, förskolor och äldreboende. Ca 100 000 BTA kvm.

Barkaby Veddesta
Barkaby

Barkaby står inför en stor förändring med ny trafiknod och utvecklandet av en dynamisk och livfull stadsmiljö. Med Storstaden Fastigheter investerar vi i 85 lägenheter, 400 kvm kommersiella lokaler och en förskola i ett kvarter om 9500 kvm BTA. Kvarteret kommer att präglas av klassiska proportioner men samtida och lekfulla material. Kvarteret beräknas vara uppfört 2026.

Sköntorpsvägen
Årsta

I anslutning till Fortis befintliga fastigheter planeras två nya hus som gestaltas i enlighet  med tidigare bebyggelse för att smälta in i den befintliga miljön och ge ännu mer liv och rörelse åt området.

Årstafältet Etapp 5
Årsta

Gestaltning och flöden spelar en central roll när Årstafältet kopplas samman med Östberga i Etapp 5 i utvecklingen av Årstafältet. Tillsammans med Storstaden Bostad  bygger vi  efter direktanvisning ett kvarter med 85 bostadsrätter. I det här projektet spelar skalor en stor roll. Det trivsamma kvarteret kommer att uppföras i olika stilar för att skapa variation och så mycket liv som möjligt på gatuplan.

Skärgårdskogen
Skarpnäck

När Stockholm Stad utvecklar en trygg och grön bebyggelse i Skarpnäck medverkar Fortis tillsammans med Storstaden Bostad. Tillsammans har vi tilldelats en markanvisning för ett kvarter  av de åtta som planeras med ca 100 bostadsrätter efter jämförelseförfarande. Vårt vinnande bidrag utgår från området Skärgårddskogens befintliga struktur och grönska. Med nytänkande arkitektur skapar vi en levande och inbjudande boendemiljö. Detaljplanearbetet påbörjas under 2021 och byggnationen under Storstadens ledning beräknas vara klart 2023.