Förvaltning

Nyckeln till
vardagshållbarhet
och trivsel

Att vara hyresvärd innebär ett stort ansvar för kundernas trivsel och förenkling av deras vardag. För att fokusera på hyregästernas och fastigheternas bästa startade och driver Fortis Hemmavid, ett förvaltningsbolag som tänker nytt utifrån gamla förvaltningsmetoder. Hemmavid skapar trygghet, hålller ordning och reda och skapar en problemfri vardag för hyresgästerna.

Kommunikationen med de boende sker främst digitalt genom smarta appar som gör tiden mellan anmält problem och åtgärd så kort som möjligt. De digitala verktygen skapar även möjlighet till kommunikation och gemenskap för de boende. Men även på plats underlättar Hemmavid social samvaro genom events, årliga grillkvällar och personlig närvaro i fastigheten.

Dagens kunder önskar service på ett nytt, modernt sätt, har höga förväntningar och ställer höga krav på boendet. Vårt största fokus är därför att leverera maximal kundnytta som bidrar till en mer bekymmersfri och hållbar vardag!

Eva Andersson Ericsson
Verkställande Direktör
Hemmavid