Stadsutveckling och fastighetsägande med hållbarhet, trivsel & hälsa som mål

Fortis är ett familjeägt företag som utvecklar, bygger och äger hyresfastigheter i Stockholm med omnejd. I våra hus bor hundratals hyresgäster i moderna, välskötta hem byggda med tydliga hållbarhetsambitioner, hög trivselfaktor och satsningar på hälsa. Tillsammans med kommuner, partners, visionärer och boende skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet, inkludering och hållbarhet.

Tredje ytan gör boendet levande

Vi på Fortis skapar egna koncept och innovationer för att göra våra kvarter dynamiska och svara upp på de nya behov som förändrade livsstilar kräver.

Våra grannskap

Fortis finns i Stockholms omnejd  och mälardalen, en framtids-region där vi har djupa rötter.

Fortis växer

Arninge stad Arninge

Uppsala Nyby Uppsala

Sätra centrum Sätra