Om Fortis

Stadsutveckling och fastighetsägande med hållbarhet, trivsel & hälsa som mål

Fortis är ett familjeägt företag som utvecklar, bygger och äger hyresfastigheter i Stockholm med omnejd. I våra hus bor hundratals hyresgäster i moderna, välskötta hem byggda med tydliga hållbarhetsambitioner, hög trivselfaktor och satsningar på hälsa. Tillsammans med kommuner, partners, visionärer och boende skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet, inkludering och hållbarhet.

Fortis består av Fortis Fastigheter, Fortis Projekt och Hemmavid. Fortis Fastigheter arbetar med samhällsutvecklingsfrågor, strategiskt ägarskap och planering av nya fastigheter. Fortis Projekt bygger våra fastigheter och Hemmavid förvaltar dem.

VD ord

Fortis fastigheter har under sin tjugoåriga historia utvecklats med samma målsättning - att skapa kvalitetsboende, arbeta nära alla involverade parter och genomföra byggnationer och förvaltning professionellt och långsiktigt. En inkluderande och levande relation till våra hyresgäster är en annan fundamental del av vår affärsidé. Deras och stadens behov utvecklingen. Under det senaste året har vi knoppat av en central del av vår verksamhet i ett nytt och eget sammanhang. Förvaltningen av våra fastigheter sker nu i ett eget bolag: Hemmavid. En ung, energisk organisation med ett nytt perspektiv och erbjudande. Servicenivån för våra hyregäster når nya höjder och kan utvecklas med de boendes bästa för ögonen.

Vi uppför under 2021 tre fastigheter i områden och projekt som definierar framtidens stadsbyggande. Gemensamt för projekten är ett stort fokus på den ”den tredje ytan” - hur funktioner och byggnation på allmänna ytor spelar en avgörande roll för en inkluderande, levande stadsupplevelse. Vi tror på konkreta åtgärder och satsar därför på egna franchise-koncept för café och co-working. Konkreta åtgärder  för en värld där fler arbetar hemifrån och behovet av trivsel och trygghet utanför hemmets väggar ökar i betydelse. Tillsammans med städer och kommuner ser vi fram mot att göra idéer och ambitioner om en levande, dynamisk och inkluderande stadsbildning till verklighet.

Johan Berg
Verkställande Direktör
Fortis Fastigheter AB

Fastigheter och stadsutveckling

Förutsättningarna för varje fastighet är unik. Vår utgångspunkt för varje nytt projekt är stadens målsättningar och visioner för området som ska bebyggas. Därför sätter vi stor vikt vid kommunikation med alla involverade och är stolta över vårt detaljerade och minutiösa planeringsarbete i samband med varje nytt projekt. Vilken roll ska fastigheten spela i det större sammanhanget? Vilka är utmaningarna för att förverkliga den rollen? Vilka är vi som hjälps åt att förverkliga den? Hur tar vi del av invånarnas preferenser och vanor? Frågorna är många i varje projekt. Vi har stor erfarenhet av att hantera dem och hitta svaren för att bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle.

Medborgar- och boendedialog

När medborgare och boende  blir involverade i utvecklingen av nya bostäder, ökar kundnöjdheten. Vi följer noga ändrade beteenden, behov och krav både på ett allmänt men även lokalt plan för att skapa en tydlig funktion och roll för fastigheten i harmoni med ambitionerna för området.

I projektet Årstafältet 3 i Stockholm har vi på Fortis fört en djup dialog med människor i närområdet och de som vill flytta in när boendet är på plats. Med framtids-vandringar, fokusgrupper och enkäter fångade vi upp viktiga insikter och idéer om trygghet, rekreation, inkludering och miljö.

Liten organisation - stor kompetens

Klara värderingar och tydlig riktning är ett måste för en slimmad organisation med långsiktiga mål. Våra partners delar våra värderingar vilket underlättar en intensiv dialog och konstruktiva processer som gör samarbetet effektivt och inriktat på att uppnå de mål vi gemensamt satt upp. I varje steg i värdekedjan- från finansering till byggande och förvaltning - månar vi om högsta möjliga kompetensgrad och hållbarhetsperspektiv.

Digitalt möte på kundernas villkor

Att lära känna våra kunder bättre är en av våra viktigaste målsättningar och av de största drivkrafterna i förändringen på fastighetsmarknaden.  Genom digital dialog och kundtjänst möter vi kunderna på deras villkor och får som fastighetsägare bättre förståelse för vilka områden vi proaktivt ska satsa på för en bättre, mer inkluderande boendeupplevelse. Hemmavid, vårt förvaltningsbolag, använder idag BoAppa, en app där hyresgäster förses med information, får hjälp och kan chatta med sina grannar för en bättre gemenskap i fastigheterna.

Långsiktigt ägande

Vi kommer att utveckla, vårda och äga våra fastigheter under mycket lång tid framöver. Därför delar vi omvärldens oro om vår gemensamma framtid. Tillsammans med kommuner, myndigheter och andra beslutsfattare ansvarar vi för hur en viktig del av samhället utformas, och för att axla den rollen krävs uthållighet, resurser, framåtblick och kunskap.

Att dra ner på användningen av resurser både vid byggande och förvaltande är en självklarhet för oss, att konkret bidra till ökad trygghet och inkludering likaså. Inte minst är det långsiktiga ägandet en säkerhet för kunder. Vi är ömsesidigt beroende av att varje kvarter och område mår bra för att tillsammans gå en ljus framtid till mötes.