Hållbarhet

Vårt mål är hållbart samhällsbygge

Konkret hållbarhet

Fortis arbetar med konkreta miljö- och hållbarhetsmål  tillsammans med kommunen, lokala intresseorganisationer och leverantörer. Vi har långsiktiga samarbeten med partners som delar vår övertygelse om hållbarhetens betydelse och som genom sitt erbjudande bevisar det. Det är i byggnation och förvaltning vi kan göra skillnad.

Den tredje ytan

Ett utrymme som inte är ett hem och en arbetsplats, vad kallar man det? Vi använder begreppet Tredje Ytan. Utvecklade för att uppmuntra social interaktion och kreativitet och skapa liv i ytor som annnars lätt blir tomma. Hälsovinsterna blir stora när människor engagerar sig i en lokal gemenskap.

Vi strävar hela tiden efter att skapa funktioner på gemensama ytor som organiskt attraherar de boende och berikar deras vardag. Entréer, tak, trapphus, hallar… Vi ser på alla miljöer utifrån ett Tredje Ytan-perspektiv och frågar oss: Hur kan den bli till nytta o glädje för alla?

Hur arbetar vi i praktiken med den tredje ytan? För att möta behoven av en social mötesplats och motverka ensamhet i bostadsområden har Fortis tagit fram ett franchise-koncept; The Local Coffee Shop - ett café, bokaffär och mötesplats i ett.  Det första caféet öppnades i Årsta i och blev snabbt en naturlig samlingspunkt. Vi räknar med att etablera Local Coffee Shop i våra nya fastigheter när det är möjligt som en extra service för de boende i området och en konkret insats för lokal inkludering.

www.localcoffeeshop.se

Local Coffee Shop har snabbt blivit områdets vardagsrum. Det är viktigt att alla har tillgång till en mysig mötesplats där man spontant kan träffa andra människor, ta en kopp kaffe eller en flatbread-pizza och kanske läsa en bok!

Patric Andersson
Grundare av Local Coffee Shop

Distansarbeta nära hemmet i lugn och ro

Fortis öppnade det första Local Work Space i Årsta då vårt sätt att bo, arbeta och leva ständigt förändras. Ibland är det en långsam process över tid, i andra fall är det omvärldshändelser som snabbt skapar nya beteenden. Covid 19-pandemin har gjort ”hemmakontoret” till en nödvändighet men också grundlagt en acceptans för distansarbete som tidigare inte varit möjlig.

Ett hemmakontor har dock sina begränsningar. Det kan vara svårt att koncentrera sig med vardagssysslor, barn och husdjur som pockar på uppmärksamhet och det upplevs av många som isolerande och ensamt. Local Work Space är ett coworking space där människor från grannskapet träffas och arbetar med kontorets alla bekvämligheter ett blott stenkast hemifrån.

Hälsa

När fler människor distansarbetar i eller nära hemmet, ökar även behovet av möjligheter till fysisk aktivitet. Vi arbetar aktivt med att göra våra grannskap till aktivitetsområden. När det finns möjlighet skapar vi rejäla utegym som motiverar till rörelse och samvaro.

Cykelrum

Stockholm Stad har som mål att 15% av alla resor under rusningstrafik ska ske på cykel. Vi gör det enklare för våra boende att bidra till att förverkliga den visionen.  Våra fastigheter är utrustade med moderna cykelrum där hyresgäster  kan utföra service och enklare reparationer på sin cykel med de verktyg och redskap vi tillhandahåller.

Miljöcertifiering

Certifiering är ett effektivt verktyg för att skapa miljö- och klimatnytta för både nya och befintliga fastigheter.  Det ger oss som fastighetsägare ett kvitto på att de insatser vi gör är meningsfulla och releventa, framför allt inom social hållbarhet.  Genom att vi har ett eget förvaltningsbolag kan vi effektivt sätta upp mål och genomföra hållbarhetsprojekt tillsamman med de boende.

Vi certifierar alla våra befintliga fastigheter med ambitionen att nå betygsnivån Miljöbyggnad iDrift Silver.  Fortis  fortsätter att verka som innovatörer genom att testa nya hållbara tekniker och material i de byggnader vi uppför nu och i framtiden. Även här siktar vi på att erhålla Miljöbyggnad Silver.

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s Globala Miljömål med fokus på de områden där vi främst kan göra skillnad.

Punkt 9

Hållbar
industri och välbefinnande

Fastighetsutveckling blir en alltmer industraliserad process med högre grad av effektivsering och specialisering. Störst påverkan kan vi som fastighetsutvecklare ha genom våra ambitioner inom hållbarhet.

Punkt 9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering
Vi vill främja hållbar industri och välbefinnande genom att samarbeta med partners med starka värderingar, hållbarhetsmål och innovationskraft. På så sätt kan vi bidra med att göra vår industri och infrastruktur mer hållbar.

Punkt 9.5 öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn
Vi vill uppmuntra innovation genom att stödja relevanta forskningsprojekt och organisationer och genom långsiktiga samarbeten  med nytänkande aktörer på vår marknad.

Punkt 9 C Tillgång till informations-och kommunikations-teknik för alla
I Sverige har vi ett högt Internet-användande. Att digitalisera kommunikationen med våra kunder, partners och uppdragsgivare är viktigt för oss.

Punkt 11

Hållbara städer och samhällen

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Hållbar stadsutveckling innebär för oss hållbar planering av bostäder som i sin tur kräver ny teknik och samarbeten mellan flera sektorer. Vi vill bidra till inkluderande och innovativ stadsplanering för att göra våra samhällen säkra och hållbara för framtiden.

Punkt 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
Vi vill bidrar till att säkerställa tillgång till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

Punkt 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
Verka för en inkluderande och hållbar urbanisering och förbättra kapaciteten för en deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av våra bostäder.

Punkt 11.4 Skydda världens natur- och kulturarv
Stärk insatserna för att skydda och trygga lokala natur- och kulturarv.

Punkt 12

Hållbar konsumtion och produktion

Både inom produktion och förvaltning kan vi som fastighetsägare hjälpa till att minska det ekologiska fotavtrycket.

Punkt 12.1 implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Vi har möjlighet att underlätta och uppmuntra till hållbara konsumtionsmönster genom att erbjuda effektiva system för återvinning och hållbara transportmedel och samarbete med lokala myndigheter och organisationer för att förverkliga och genomföra miljöprojekt.

Punkt 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
Genom att i den dagliga förvaltningen använda produkter och tjänster är vår ambition att minska användandet av resurser.