Sopor och Källsortering

Var ska jag slänga mina sopor?

Mat- och hushållsopor ska slängas på anvisade ställen i huset. Tidningar, kartonger, metall och batterier får inte slängas med de vanliga soporna.

Lämna dem istället på närmaste återvinningsplats som finns vid Sköntorpsvägen 18. Grovsopor lämnas på återvinningscentralen Östberga