Mitt boende

Ditt hem är den mest centrala platsen i din vardag. Du gör den personlig genom att möblera den efter eget tycke och smak. Men vad får du göra och vilka andra åtaganden har du som hyresgäst i den lägenhet du hyr?

De flesta svaren på de frågorna hittar du här. Om du inte finner vad du söker, hör av dig på info@fortisfastigheter

När ska min hyra vara betald?

Senast sista vardagen innan kalendermånadens utgång ska hyran finnas på vårt konto. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad. Om din hyra betalas försent kan du drabbas av förseningsavgifter i form av inkassoavgifter. Om det händer flera gånger riskerar du att bli uppsagd från lägenheten.

Om du har frågor om din hyresavi kan du kontakta Riksbyggen som sköter vår avisering. Telefon: 018-660160 eller mejl: RBFast.hyror@riksbyggen.se 

Behöver jag hemförsäkring?

Alla som bor i ett Fortis-hus ska ha en giltig hemförsäkring under hela boendetiden. Om du inte har en hemförsäkring kan kostnaderna bli väldigt höga för dig vid inbrott, översvämning, skadegörelse eller brand.  Kontakta ett försäkringsbolag så får du veta hur du skall göra.

Får jag hyra ut i andra hand?

Det är inte tillåtet att hyra ut din Fortis-lägenhet i andra hand, om du inte har ett skriftligt tillstånd från oss. Ett sådant tillstånd skriver vi bara när det finns godtagbara skäl och varje tillstånd är tidsbegränsat.

Om du hyr ut i andra hand utan skriftligt godkännande från oss på Fortis så blir du av med din hyresrätt.

Om du får tillstånd att hyra ut i andra hand så är det fortfarande du som är ansvarig för att hyran betalas och att den nya hyresgästen sköter sig.

Får jag överlåta min lägenhet?

För att överlåta lägenheten till någon annan behöver du först få överlåtelsen godkänd av oss på Fortis. Enligt hyreslagen så kan vi godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden.

Behöver jag ett elavtal?

När du bor i ett Fortis-hus behöver du inte teckna ett eget avtal med en El-leverantör eftersom att vi har tecknat ett stort el-avtal för hela fastigheten. Vi debiterar dig för din faktiska förbrukning, tre månader efter det att du flyttat in får du din första avgift för din elkonsumtion.

Du betalar alltså endast för den el du använder och inget mer.

Hur gör jag med bredbandsabonnemang?

I ett Fortis-hus ingår fiberburet bredband i hyran. Vår leverantör är AllTele (under namnändring till A3). Kontakta dem på telefonummer 0770-250 550. Uppge Åsnen AB som referens.

Ska jag göra adressändring?

Det är viktigt att du ändrar din folkbokföringsadress genom att göra en anmälan till Skatteverket när du flyttar. Du kan anmäla i förväg eller senast en vecka efter flytten.

Individuell mätning och debitering

I Fortis-hus är det vattenförbrukningen som mäts i varje lägenhet och som du sedan debiteras för. Ett rättvist system som också gör att du ser hur mycket du förbrukat!

Hur fungerar innetemperaturen?

I ett Fortis-hus ingår värmen i hyran. Den sprids i din lägenhet genom ventilationen i huset. Därför kan justering av värmen inte göras separat i varje lägenhet. För att få så bra ventilation och värmespridning som möjligt är det viktigt att du håller ventilationsdonen rena genom att torka av dem med jämna mellanrum med en fuktig trasa. De får inte täckas över eller stängas av. 

Golvvärmen i badrummet är däremot eldriven. Om du använder den så hamnar kostnaden på din elräkning. 

Kan jag vädra hur mycket jag vill?

När det är lite kallare ute är det bäst att vädra under kortare perioder- att värma upp lägenheten igen när den blir kallt drar mycket energi och din energiräkning blir högre.

Hjälp, det är ohyra i lägenheten, vad gör jag?

Alla fel som uppstår måste rapporteras så fort som möjligt till Fortis, antingen gör du en serviceanmälan här på hemsidan eller ringer boendevärden på telefon.

Får jag installera egna hushållsmaskiner?

I våra fastigheter finns redan de flesta hushållsmaskiner du behöver för att trivas. För att installera diskmaskin, köksfläkt och liknande behöver du kontakta oss för att få ett särskilt tillstånd.

Får jag sätta upp parabolantenn, skyltar och markiser?

Du får inte montera någonting utanför din lägenhet. Parabolantenner, markiser och balkongskydd kräver byggnadslov från Boverket.

Blomlådor får inte hänga på utsidan av balkongräcket då det riskerar att falla ned på förbipasserande.

Får man ställa saker utanför dörren, i entrén eller i trapphuset?

Nej, alla ytor utanför lägenheten behöver var fria från prylar för att garantera fria utrymningsvägar vid brand och andra nödsituationer. Samma sak gäller även för vinds-, källar-, och loftgångar.

Vilka regler gäller för min balkong?

  • Se till att balkongen eller uteplatsen är ren från snö och is under vintern.
  • Du får gärna ha växter på balkongen eller uteplatsen. Dessa får inte hänga på utsidan av balkongen.
  • Det är förbjudet att förvara brännbart material på balkongen.
  • För allas trivsel är gasol- och kolgrillar inte tillåtna på balkonger eller altaner.

Hur funkar det med nycklar?

Du får 3 ASSA-nycklar till din ytterdörr och 3 separata nycklar till gemensamma utrymmen som trapphus, sopnedkast och garage. Om en nyckel försvinner gör du en anmälan under “övriga ärenden” på kontakt-sidan. Vi debiterar våra hyresgäster för förlorade nycklar.