Flytta ut

Det är minst lika mycket att tänka på när du flyttar ut som när du flyttar in. Här är en kom-ihåg-lista som du kan använda när det dags.

Säga upp lägenhetskontraktet

Uppsägning ska ske skriftligt senast vid månadskiftet tre månader innan du vill flytta ut. Du kan kontakta boendevärden eller skriva ett brev. Glöm inte att bifoga en kopia på giltig legitimation.

Boka besiktning med din boendevärd

När du har fått bekräftelsen på att din bostad är uppsagd, ska du kontakta din boendevärd för att boka tid för en utflyttningsbesiktning. Vid besiktning av lägenheten kommer husvärden att göra en bedömning om slitaget av bostaden håller sig inom en “normalnivå”.

Före besiktningen bör du tänka på:

  • All utrustning måste finnas i lägenheten vid besiktningen (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, etc.).
  • Nycklar. Lämna alla nycklar inklusive extra nycklar och kopior till din boendevärd senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen. Utflyttningsdag är den 1:a vardagen i månaden.

Om du inte kan lämna nycklarna själv kan du låta någon annan göra det. Märk nycklarna tydligt med namn, adress och telefonnummer. Det är ditt ansvar att se till att alla nycklar lämnas i tid. Vi debiterar den avflyttande hyresgästen för byte av lås, om alla nycklar inte lämnats in i tid.

Lycka till med flytten!