Vi jobbar vidare på att förstärka vårt skalskydd.
Nya dörrar monteras, nya lås monteras och brytskydd svetsas fast.