Din nyckel måste aktiveras för att du skall kunna komma in till ditt förråd. Du kommer annars inte in genom dörrarna som leder till förråden:

Kort guide:
Vid stora garagenedfarten (bredvid Hermelins) finns en ILOQ-låda som heter: “Programmering av nycklar”.

  • För in din Iloq-nyckel i lådans nyckelhål.
  • Den övre gröna knappen lyser. Sedan tänds även lampan med en nyckel-symbol. Efter ett tag ändrar nyckel-symbolen färgen till grön.
  • Låt nyckeln sitta kvar i nyckelhålet ända tills nyckelsymbolen har släckts.
  • Nu skall bara den övre gröna runda knappen lysa igen. Hela processen tar mindre än en halv minut.
  • Tag först nu ut nyckeln. Den är nu elektroniskt programmerad för de källardörrar du behöver passera till ditt förråd.
  • Förråden finns på 5 olika platser i huset, var ditt förråd ligger har tidigare gått ut via mail och / eller ritning i ditt postfack.